oferta pilot/przewodnik

 

Posiadam uprawnienia przewodnik beskidzki, pilot wycieczek, wychowawca kolonijny, przodownik GOT

Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT.